NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

ÖNEMLİ – DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, GIDA (İNEKSÜTÜ) ALLERJİLERİ İLE ÇÖLYAK HASTALIĞINDA KULLANILAN MAMALARIN GERİ ÖDEMESİ HAKKINDA

21 Mart 2018 tarih 30367 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 31 Mart 2018 tarihi itibariyle geçerli olan SUT değişikliğinde4.2.16 - Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak Hastalığı(ilk 2 yaşta inek sütü alerjisi)başlıklı maddede aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İlgili madde;

4.2.16 - Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak Hastalığı

(5) İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar başlanır. İleri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda, anafilakside, enteropatide, eozinofilik özofajitte, besin protein ilişkili enterokolit sendromunda veya çoklu besin alerjileri gibi ağır vakalarda aminoasit bazlı veya pirinç proteini bazlı mamalar kullanılır. Bu durumların belirtildiği; çocuk gastroenteroloji veya çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimlerince, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

şeklindedir.

Bu maddeye göre;

İleri derecede hidrolize mama (ALİMENTUM, PEPTİJUNİOR…vb) Medula’da hiçbir işlem yapmadan karşılanabilir.

Aminoasit bazlı (NEOCATE, PREGOMİN AS,…vb) veya prinç proteini bazlı mamalar ise;

-- İleri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda,

-- Anafilakside,

-- Enteropatide,

-- Eozinofilik özofajitte,

-- Besin protein ilişkili enterokolit sendromunda,

-- Çoklu besin alerjileri

gibi ağır vakaların bir tanesinin raporda açıklamalar kısmında belirtilmesi halinde Medula’da 368 kodu girilerek karşılanabilmektedir.

Eski raporların(31 Mart 2018 öncesi düzenlenmiş olan)yukarıda belirtilen ağır vakaların hiçbirisi olamasa dahi süresi bitene kadar geçerli olduğu kurum tarafından bildirilmiştir.(368 kodu işaretlenerek karşılanabilir)

Bilgilerinize sunarız.