NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU

Sayı : 164 - 16/08/2018

Konu : Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Hk.

2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Odamızın 2018 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısıaşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere ; çoğunluklu olarak 14 Eylül 2018 Cuma günü saat: 13.30 ’ da; çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın ( ASIL TOPLANTI) 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13:30’da Cevher Dudayev Mah. Şehit Şenol Coşkun Sok. No:1 NEVŞEHİR adresinde bulunan Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

Bilgilerinize arz / rica olunur.

Saygılarımızla.

52.BölgeNevşehir Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Ecz. Tansu DÖRTKOL

GÜNDEM:

1-Açılış.

2-Genel Kurul Divan Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)

3-Saygı Duruşu / İstiklal Marşı

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

7-Raporların ayrı ayrı görüşülmesi.

8-Raporların ayrı ayrı İbrası.

9-2018-2019 Tahmini Bütçe Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.

10-Dilek ve temenniler

11-Kapanış

NOT:6643 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK:23.02.1995-4078/1 MADDESİNE GÖRE:

‘‘ODA UMUMİ HEYETİNİN HER NEVİ TOPLANTILARINA ODA ÜYELERİNİN KATILMALARI VE SEÇİMLİ

TOLANTILARINDA DA AYRICA OY KULLANMALARI ZORUNLUDUR. GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN

UMUMİ HEYET TOPLANTILARINA KATILMAYANLAR İLE SEÇİMLİ TOPLANTILARDA OY KULLANMAYANLAR,

YILLIK ÜYE AİDATI KADAR PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIRLAR.’’